บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) : PRAKIT ( หุ้นใหม่ ปี )

งบการเงินงบย้อนหลังFact SheetYahoo Technical ChartsiamchartFundamentalAnnual & 56-1 Reportรายงาน IAAข่าวหุ้น MOS%ผู้ถือหุ้น
งบการเงิน 10 ปี Fact Sheet Yahoo Yahoo & Google PRAKIT siamchart Jitta ,Trading View Annual & 56-1 Rep. รายงาน IAA gapfocus MOS ผู้ถือหุ้น
ราคา ณ วันที่ (ล่าสุด) บาท
ราคา (วันก่อนหน้า)บาท
ราคา (เฉลี่ย)บาท
ราคา ต่ำสุด/สูงสุด (ในรอบ 1500 วัน) / บาท
ราคา +/- (เทียบวันก่อนหน้า)%
ราคา +/- (เทียบค่าเฉลี่ย)0.00%
Volume (ล่าสุด) ล้านหุ้น
Volume (วันก่อนหน้า)ล้านหุ้น
Volume (เฉลี่ย)ล้านหุ้น
Volume +/- (เทียบวันก่อนหน้า)%
Volume +/- (เทียบค่าเฉลี่ย)%
จำนวนหุ้น 60.45ล้านหุ้น
Book Value13.50บาท
ปันผล (เฉลี่ย)6.13%
P/E -เท่า
P/BV0.00เท่า
P/E x P/BV-
ROE2.53%
กำไรคาดการณ์หรือล่าสุด22.70ล้านบาท
กำไรเฉลี่ย 32.84ล้านบาท
หนี้สิน306.15ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น898.62ล้านบาท
Market Cap0.00ล้านบาท
D/E Ratio 0.34เท่า
P/BV เฉลี่ย0.70เท่า
P/E เฉลี่ย18.00เท่า
EPS เฉลี่ย0.54บาท
Avg P/E x Avg EPS9.72บาท
1. Avg P/E x (Avg Profit/Share)9.78บาท (
Warning: Division by zero in /home/admin/domains/meemarket.com/public_html/stock/stock_info.php on line 527
0.00% )
2. Avg P/E x (Profit/Share)6.76บาท (
Warning: Division by zero in /home/admin/domains/meemarket.com/public_html/stock/stock_info.php on line 528
0.00% )
3. Avg P/BV x BV9.45บาท (
Warning: Division by zero in /home/admin/domains/meemarket.com/public_html/stock/stock_info.php on line 529
0.00% )
Avg (1), (2), (3)8.66บาท (
Warning: Division by zero in /home/admin/domains/meemarket.com/public_html/stock/stock_info.php on line 530
0.00% )
F Market Cap.523.50ล้านบาท
* ราคาและ volume เฉลี่ย หมายถึง ค่าเฉลี่ย PRAKIT ในรอบเวลา 1500 วัน ( จาก - ), Avg Forcast คำนวณจากค่าเฉลี่ย สามารถปรับความแม่นยำได้โดยการปรับค่า Avg PE และ Avg EPS
** ข้อมูลสถิติ ตัวเลขต่างๆ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งคำนวณตามความมุ่งหมายในการใช้งานของผู้พัฒนาเป็นหลัก ทางเว็บไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูล ท่านควรตรวจสอบกับเว็บไซต์ของทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุน

Pie Chart แสดงปริมาณการซื้อขายหุ้น PRAKIT ย้อนหลัง 1500 วัน (วันตามปฏิทิน) แยกตามราคา ตารางแสดงราคาและปริมาณการซื้อขายหุ้น PRAKIT รายวันย้อนหลัง
Date Price (Baht) +/- (%) Low / High Volume (Mil) +/- (%) V Avg (Mil) +/- Avg (%)


*** Tips : คนที่มีความรู้ และประสปการณ์ที่มากพอจะเดินมาเอาเงินจากตลาด ส่วนคนอื่นๆ จะเอาเงินมากองไว้ในตลาด ***

หุ้นที่น่าสนใจ : BJC , OCC , APCO , SVT , NER , 7UP , KAMART , MIDA , THANA , TSI , IT , ROJNA , CCP , BLA , M-CHAI ,