บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) : RJH

งบการเงินงบย้อนหลังFact SheetYahoo Technical ChartsiamchartFundamentalAnnual & 56-1 Reportรายงาน IAAข่าวหุ้น MOS%ผู้ถือหุ้น
งบการเงิน 10 ปี Fact Sheet Yahoo Yahoo & Google RJH siamchart Jitta ,Trading View Annual & 56-1 Rep. รายงาน IAA gapfocus MOS ผู้ถือหุ้น
ราคา ณ วันที่ 2024-02-27 (ล่าสุด) 26.00บาท
ราคา (วันก่อนหน้า)26.25บาท
ราคา (เฉลี่ย)28.78บาท
ราคา ต่ำสุด/สูงสุด (ในรอบ 1500 วัน)18.70 / 42.25บาท
ราคา +/- (เทียบวันก่อนหน้า)-0.95%
ราคา +/- (เทียบค่าเฉลี่ย)-9.66%
Volume (ล่าสุด) 0.20ล้านหุ้น
Volume (วันก่อนหน้า)0.04ล้านหุ้น
Volume (เฉลี่ย)0.43ล้านหุ้น
Volume +/- (เทียบวันก่อนหน้า)+468.31%
Volume +/- (เทียบค่าเฉลี่ย)-53.29%
จำนวนหุ้น 299.93ล้านหุ้น
Book Value7.38บาท
ปันผล (เฉลี่ย)4.59%
P/E 19.45เท่า
P/BV3.52เท่า
P/E x P/BV68.46
ROE67.83%
กำไรคาดการณ์หรือล่าสุด401.00ล้านบาท
กำไรเฉลี่ย 606.78ล้านบาท
หนี้สิน1,387.42ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น1,955.48ล้านบาท
Market Cap7,798.18ล้านบาท
D/E Ratio 0.71เท่า
P/BV เฉลี่ย4.50เท่า
P/E เฉลี่ย15.00เท่า
EPS เฉลี่ย2.02บาท
Avg P/E x Avg EPS30.30บาท
1. Avg P/E x (Avg Profit/Share)30.35บาท ( +16.72% )
2. Avg P/E x (Profit/Share)20.05บาท ( -22.87% )
3. Avg P/BV x BV33.21บาท ( +27.73% )
Avg (1), (2), (3)27.87บาท ( +7.19% )
F Market Cap.8,359.05ล้านบาท
* ราคาและ volume เฉลี่ย หมายถึง ค่าเฉลี่ย RJH ในรอบเวลา 1500 วัน ( จาก 2020-01-21 - 2024-02-27), Avg Forcast คำนวณจากค่าเฉลี่ย สามารถปรับความแม่นยำได้โดยการปรับค่า Avg PE และ Avg EPS
** ข้อมูลสถิติ ตัวเลขต่างๆ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งคำนวณตามความมุ่งหมายในการใช้งานของผู้พัฒนาเป็นหลัก ทางเว็บไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูล ท่านควรตรวจสอบกับเว็บไซต์ของทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุน

Pie Chart แสดงปริมาณการซื้อขายหุ้น RJH ย้อนหลัง 1500 วัน (วันตามปฏิทิน) แยกตามราคา ตารางแสดงราคาและปริมาณการซื้อขายหุ้น RJH รายวันย้อนหลัง
Date Price (Baht) +/- (%) Low / High Volume (Mil) +/- (%) V Avg (Mil) +/- Avg (%)
2024-02-27 26.00 -0.95 25.75 / 26.25 0.20 +400.00 0.43 -53.49
2024-02-23 26.25 -0.94 26.25 / 26.50 0.04 -20.00 0.43 -90.70
2024-02-22 26.50 +0.95 26.00 / 26.50 0.05 -16.67 0.43 -88.37
2024-02-21 26.25 0.00 26.00 / 26.25 0.06 +50.00 0.43 -86.05
2024-02-20 26.25 0.00 26.00 / 26.25 0.04 +300.00 0.43 -90.70
2024-02-19 26.25 0.00 26.00 / 26.25 0.01 -83.33 0.43 -97.67
2024-02-16 26.25 +0.96 26.00 / 26.25 0.06 -50.00 0.43 -86.05
2024-02-15 26.00 -0.95 26.00 / 26.25 0.12 +300.00 0.43 -72.09
2024-02-14 26.25 0.00 26.00 / 26.25 0.03 0.00 0.43 -93.02
2024-02-13 26.25 +0.96 26.00 / 26.25 0.03 -62.50 0.43 -93.02
2024-02-12 26.00 0.00 26.00 / 26.25 0.08 +166.67 0.43 -81.40
2024-02-09 26.00 -0.95 26.00 / 26.25 0.03 -62.50 0.43 -93.02
2024-02-08 26.25 0.00 26.00 / 26.25 0.08 +33.33 0.43 -81.40
2024-02-07 26.25 +0.96 26.00 / 26.25 0.06 +20.00 0.43 -86.05
2024-02-06 26.00 -0.95 26.00 / 26.25 0.05 -79.17 0.43 -88.37
2024-02-05 26.25 +0.96 26.00 / 26.50 0.24 +41.18 0.43 -44.19
2024-02-02 26.00 -0.95 26.00 / 26.25 0.17 +88.89 0.43 -60.47
2024-02-01 26.25 -0.94 26.00 / 26.50 0.09 +12.50 0.43 -79.07
2024-01-31 26.50 0.00 26.25 / 26.50 0.08 -52.94 0.43 -81.40
2024-01-30 26.50 0.00 26.25 / 27.00 0.17 +142.86 0.43 -60.47
2024-01-29 26.50 -0.93 26.50 / 27.00 0.07 +133.33 0.43 -83.72
2024-01-26 26.75 0.00 26.75 / 27.00 0.03 -70.00 0.43 -93.02
2024-01-25 26.75 -0.93 26.50 / 27.25 0.10 +233.33 0.43 -76.74
2024-01-24 27.00 0.00 26.75 / 27.00 0.03 +50.00 0.43 -93.02
2024-01-23 27.00 0.00 26.75 / 27.25 0.02 -77.78 0.43 -95.35
2024-01-22 27.00 0.00 26.75 / 27.25 0.09 -30.77 0.43 -79.07
2024-01-19 27.00 0.00 26.75 / 27.25 0.13 +333.33 0.43 -69.77
2024-01-18 27.00 0.00 27.00 / 27.25 0.03 -62.50 0.43 -93.02
2024-01-17 27.00 -1.82 27.00 / 27.50 0.08 +700.00 0.43 -81.40
2024-01-16 27.50 0.00 27.25 / 27.50 0.01 0.00 0.43 -97.67
2024-01-15 27.50 0.00 27.25 / 27.75 0.01 -75.00 0.43 -97.67
2024-01-12 27.50 -0.90 27.25 / 27.50 0.04 -42.86 0.43 -90.70
2024-01-11 27.75 +0.91 27.25 / 27.75 0.07 -53.33 0.43 -83.72
2024-01-10 27.50 +0.92 27.00 / 27.50 0.15 +400.00 0.43 -65.12
2024-01-09 27.25 0.00 27.00 / 27.50 0.03 -57.14 0.43 -93.02
2024-01-08 27.25 -0.91 27.00 / 27.50 0.07 -69.57 0.43 -83.72
2024-01-05 27.50 +0.92 27.50 / 27.50 0.23 +1,050.00 0.43 -46.51
2024-01-04 27.25 0.00 27.25 / 27.50 0.02 -85.71 0.43 -95.35
2024-01-03 27.25 0.00 27.00 / 27.50 0.14 +366.67 0.43 -67.44
2024-01-02 27.25 0.00 27.25 / 27.50 0.03 -57.14 0.43 -93.02
2023-12-28 27.25 0.00 27.00 / 27.50 0.07 +40.00 0.43 -83.72
2023-12-27 27.25 +0.93 27.00 / 27.50 0.05 -64.29 0.43 -88.37
2023-12-26 27.00 +0.93 27.00 / 27.25 0.14 +250.00 0.43 -67.44
2023-12-25 26.75 +0.94 26.50 / 27.00 0.04 +100.00 0.43 -90.70
2023-12-22 26.50 +0.95 26.25 / 26.75 0.02 -84.62 0.43 -95.35
2023-12-21 26.25 +0.96 25.50 / 26.50 0.13 -81.94 0.43 -69.77
2023-12-20 26.00 -3.70 26.00 / 27.50 0.72 +3,500.00 0.43 +67.44
2023-12-19 27.00 -0.92 27.00 / 27.50 0.02 -98.31 0.43 -95.35
2023-12-18 27.25 0.00 27.00 / 27.25 1.18 +268.75 0.43 +174.42
2023-12-15 27.25 0.00 27.00 / 27.75 0.32 +1,500.00 0.43 -25.58
2023-12-14 27.25 -0.91 27.00 / 27.50 0.02 -91.67 0.43 -95.35
2023-12-13 27.50 +1.85 26.75 / 27.50 0.24 +100.00 0.43 -44.19
2023-12-12 27.00 -1.82 27.00 / 27.50 0.12 -50.00 0.43 -72.09
2023-12-08 27.50 +0.92 27.00 / 27.75 0.24 +500.00 0.43 -44.19
2023-12-07 27.25 -1.80 27.00 / 27.50 0.04 +33.33 0.43 -90.70
2023-12-06 27.75 0.00 27.50 / 28.00 0.03 -81.25 0.43 -93.02
2023-12-04 27.75 +0.91 27.00 / 27.75 0.16 -23.81 0.43 -62.79
2023-12-01 27.50 27.25 / 27.75 0.21 0.43 -51.16


*** Tips : จงเป็นนักล่า รออยู่อย่างเงียบ รู้จักรอเวลา ***

หุ้นที่น่าสนใจ : BUI , MCS , TYCN , NEP , PPPM , III , DEMCO , CK , ILINK , SIS , TFM , TLI , SCP , S11 , BSBM ,