บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) : SAWAD

งบการเงินงบย้อนหลังFact SheetYahoo Technical ChartsiamchartFundamentalAnnual & 56-1 Reportรายงาน IAAข่าวหุ้น MOS%ผู้ถือหุ้น
งบการเงิน 10 ปี Fact Sheet Yahoo Yahoo & Google SAWAD siamchart Jitta ,Trading View Annual & 56-1 Rep. รายงาน IAA gapfocus MOS ผู้ถือหุ้น
ราคา ณ วันที่ 2024-02-27 (ล่าสุด) 40.50บาท
ราคา (วันก่อนหน้า)41.00บาท
ราคา (เฉลี่ย)55.76บาท
ราคา ต่ำสุด/สูงสุด (ในรอบ 1500 วัน)36.00 / 88.25บาท
ราคา +/- (เทียบวันก่อนหน้า)-1.22%
ราคา +/- (เทียบค่าเฉลี่ย)-27.37%
Volume (ล่าสุด) 5.37ล้านหุ้น
Volume (วันก่อนหน้า)5.03ล้านหุ้น
Volume (เฉลี่ย)11.22ล้านหุ้น
Volume +/- (เทียบวันก่อนหน้า)+6.74%
Volume +/- (เทียบค่าเฉลี่ย)-52.17%
จำนวนหุ้น 1,373.15ล้านหุ้น
Book Value17.82บาท
ปันผล (เฉลี่ย)-%
P/E 12.42เท่า
P/BV2.27เท่า
P/E x P/BV28.19
ROE19.12%
กำไรคาดการณ์หรือล่าสุด4,476.16ล้านบาท
กำไรเฉลี่ย 4,328.99ล้านบาท
หนี้สิน22,991.53ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น24,697.86ล้านบาท
Market Cap55,612.58ล้านบาท
D/E Ratio 0.93เท่า
P/BV เฉลี่ย3.60เท่า
P/E เฉลี่ย20.00เท่า
EPS เฉลี่ย3.15บาท
Avg P/E x Avg EPS63.00บาท
1. Avg P/E x (Avg Profit/Share)63.05บาท ( +55.68% )
2. Avg P/E x (Profit/Share)65.20บาท ( +60.98% )
3. Avg P/BV x BV64.15บาท ( +58.40% )
Avg (1), (2), (3)64.13บาท ( +58.35% )
F Market Cap.88,060.11ล้านบาท
* ราคาและ volume เฉลี่ย หมายถึง ค่าเฉลี่ย SAWAD ในรอบเวลา 1500 วัน ( จาก 2020-01-21 - 2024-02-27), Avg Forcast คำนวณจากค่าเฉลี่ย สามารถปรับความแม่นยำได้โดยการปรับค่า Avg PE และ Avg EPS
** ข้อมูลสถิติ ตัวเลขต่างๆ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งคำนวณตามความมุ่งหมายในการใช้งานของผู้พัฒนาเป็นหลัก ทางเว็บไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูล ท่านควรตรวจสอบกับเว็บไซต์ของทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุน

Pie Chart แสดงปริมาณการซื้อขายหุ้น SAWAD ย้อนหลัง 1500 วัน (วันตามปฏิทิน) แยกตามราคา ตารางแสดงราคาและปริมาณการซื้อขายหุ้น SAWAD รายวันย้อนหลัง
Date Price (Baht) +/- (%) Low / High Volume (Mil) +/- (%) V Avg (Mil) +/- Avg (%)
2024-02-27 40.50 -1.22 40.25 / 41.25 5.37 +6.76 11.22 -52.14
2024-02-23 41.00 -0.61 40.75 / 41.50 5.03 -13.87 11.22 -55.17
2024-02-22 41.25 -0.60 41.00 / 41.75 5.84 -51.62 11.22 -47.95
2024-02-21 41.50 +3.11 40.75 / 42.00 12.07 +350.37 11.22 +7.58
2024-02-20 40.25 0.00 39.50 / 40.50 2.68 -6.62 11.22 -76.11
2024-02-19 40.25 0.00 39.75 / 40.75 2.87 -40.58 11.22 -74.42
2024-02-16 40.25 +0.63 40.00 / 40.75 4.83 +71.89 11.22 -56.95
2024-02-15 40.00 +1.27 39.50 / 40.25 2.81 -59.51 11.22 -74.96
2024-02-14 39.50 -1.86 39.00 / 39.75 6.94 +105.33 11.22 -38.15
2024-02-13 40.25 +0.63 39.75 / 40.50 3.38 +1.81 11.22 -69.88
2024-02-12 40.00 +0.63 39.25 / 40.25 3.32 +10.30 11.22 -70.41
2024-02-09 39.75 0.00 39.50 / 40.25 3.01 -43.31 11.22 -73.17
2024-02-08 39.75 -1.24 39.75 / 40.75 5.31 +18.79 11.22 -52.67
2024-02-07 40.25 +1.26 39.75 / 40.75 4.47 -23.98 11.22 -60.16
2024-02-06 39.75 +0.63 39.50 / 40.50 5.88 +134.26 11.22 -47.59
2024-02-05 39.50 0.00 39.25 / 40.00 2.51 -74.02 11.22 -77.63
2024-02-02 39.50 +1.94 39.25 / 40.50 9.66 +16.95 11.22 -13.90
2024-02-01 38.75 -1.90 38.50 / 39.75 8.26 -6.24 11.22 -26.38
2024-01-31 39.50 0.00 38.75 / 39.75 8.81 +22.87 11.22 -21.48
2024-01-30 39.50 +1.94 38.75 / 40.00 7.17 +119.27 11.22 -36.10
2024-01-29 38.75 +1.31 38.00 / 39.25 3.27 -16.15 11.22 -70.86
2024-01-26 38.25 +0.66 37.75 / 38.75 3.90 -61.19 11.22 -65.24
2024-01-25 38.00 -1.30 37.25 / 38.50 10.05 -51.80 11.22 -10.43
2024-01-24 38.50 +1.99 36.00 / 38.75 20.85 +319.52 11.22 +85.83
2024-01-23 37.75 -1.31 37.75 / 39.00 4.97 -52.17 11.22 -55.70
2024-01-22 38.25 -2.55 37.75 / 39.25 10.39 +76.10 11.22 -7.40
2024-01-19 39.25 0.00 39.00 / 40.00 5.90 -26.71 11.22 -47.42
2024-01-18 39.25 -2.48 38.75 / 40.75 8.05 +19.08 11.22 -28.25
2024-01-17 40.25 -0.62 40.00 / 40.50 6.76 +33.07 11.22 -39.75
2024-01-16 40.50 0.00 40.25 / 41.00 5.08 -50.44 11.22 -54.72
2024-01-15 40.50 -1.82 40.25 / 41.75 10.25 +110.91 11.22 -8.65
2024-01-12 41.25 -0.60 41.25 / 41.75 4.86 -20.98 11.22 -56.68
2024-01-11 41.50 -1.19 41.25 / 42.00 6.15 -33.80 11.22 -45.19
2024-01-10 42.00 +1.20 41.25 / 42.50 9.29 +5.93 11.22 -17.20
2024-01-09 41.50 0.00 41.25 / 42.25 8.77 +62.11 11.22 -21.84
2024-01-08 41.50 -0.60 41.50 / 42.25 5.41 +28.81 11.22 -51.78
2024-01-05 41.75 -0.60 41.50 / 42.25 4.20 -55.03 11.22 -62.57
2024-01-04 42.00 0.00 41.25 / 42.25 9.34 -34.69 11.22 -16.76
2024-01-03 42.00 +1.20 41.00 / 42.50 14.30 +9.33 11.22 +27.45
2024-01-02 41.50 +2.47 40.25 / 41.50 13.08 +22.59 11.22 +16.58
2023-12-28 40.50 -0.61 40.50 / 41.50 10.67 -50.05 11.22 -4.90
2023-12-27 40.75 -3.55 40.50 / 42.25 21.36 +79.95 11.22 +90.37
2023-12-26 42.25 -2.31 41.75 / 43.50 11.87 +80.95 11.22 +5.79
2023-12-25 43.25 +0.58 42.75 / 43.75 6.56 +45.78 11.22 -41.53
2023-12-22 43.00 +0.58 42.25 / 43.00 4.50 -4.86 11.22 -59.89
2023-12-21 42.75 +1.18 41.75 / 43.00 4.73 -41.24 11.22 -57.84
2023-12-20 42.25 +0.60 42.00 / 43.00 8.05 +38.55 11.22 -28.25
2023-12-19 42.00 -1.18 41.75 / 43.00 5.81 +54.11 11.22 -48.22
2023-12-18 42.50 -0.58 42.25 / 43.00 3.77 -61.01 11.22 -66.40
2023-12-15 42.75 +0.59 42.25 / 43.50 9.67 -17.63 11.22 -13.81
2023-12-14 42.50 +5.59 41.50 / 42.75 11.74 -11.73 11.22 +4.63
2023-12-13 40.25 -4.17 40.00 / 42.00 13.30 +55.74 11.22 +18.54
2023-12-12 42.00 -2.89 42.00 / 43.50 8.54 +155.69 11.22 -23.89
2023-12-08 43.25 0.00 43.00 / 43.75 3.34 -60.43 11.22 -70.23
2023-12-07 43.25 -1.70 43.25 / 44.00 8.44 +23.03 11.22 -24.78
2023-12-06 44.00 0.00 43.25 / 44.25 6.86 +56.26 11.22 -38.86
2023-12-04 44.00 -0.56 43.75 / 44.75 4.39 +11.70 11.22 -60.87
2023-12-01 44.25 43.75 / 44.50 3.93 11.22 -64.97


*** Tips : จงอย่าพยายามเอาชนะตลาด แต่จงพยายามหาโอกาส และกำไรจากตลาด ***

หุ้นที่น่าสนใจ : TPS , FNS , FTREIT , JSP , AAV , BGC , NUSA , ACE , TGPRO , SDC , M , TFI , BCP , DOHOME , CCP ,