บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) : TSTH ( หุ้นใหม่ ปี )

งบการเงินงบย้อนหลังFact SheetYahoo Technical ChartsiamchartFundamentalAnnual & 56-1 Reportรายงาน IAAข่าวหุ้น MOS%ผู้ถือหุ้น
งบการเงิน 10 ปี Fact Sheet Yahoo Yahoo & Google TSTH siamchart Jitta ,Trading View Annual & 56-1 Rep. รายงาน IAA gapfocus MOS ผู้ถือหุ้น
ราคา ณ วันที่ (ล่าสุด) บาท
ราคา (วันก่อนหน้า)บาท
ราคา (เฉลี่ย)บาท
ราคา ต่ำสุด/สูงสุด (ในรอบ 1500 วัน) / บาท
ราคา +/- (เทียบวันก่อนหน้า)%
ราคา +/- (เทียบค่าเฉลี่ย)0.00%
Volume (ล่าสุด) ล้านหุ้น
Volume (วันก่อนหน้า)ล้านหุ้น
Volume (เฉลี่ย)ล้านหุ้น
Volume +/- (เทียบวันก่อนหน้า)%
Volume +/- (เทียบค่าเฉลี่ย)%
จำนวนหุ้น 8,421.54ล้านหุ้น
Book Value1.18บาท
ปันผล (เฉลี่ย)-%
P/E -เท่า
P/BV0.00เท่า
P/E x P/BV-
ROE20.67%
กำไรคาดการณ์หรือล่าสุด2,602.10ล้านบาท
กำไรเฉลี่ย 1,093.51ล้านบาท
หนี้สิน2,912.97ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น12,589.63ล้านบาท
Market Cap0.00ล้านบาท
D/E Ratio 0.23เท่า
P/BV เฉลี่ย1.01เท่า
P/E เฉลี่ย15.87เท่า
EPS เฉลี่ย0.13บาท
Avg P/E x Avg EPS2.06บาท
1. Avg P/E x (Avg Profit/Share)2.06บาท (
Warning: Division by zero in /home/admin/domains/meemarket.com/public_html/stock/stock_info.php on line 527
0.00% )
2. Avg P/E x (Profit/Share)4.90บาท (
Warning: Division by zero in /home/admin/domains/meemarket.com/public_html/stock/stock_info.php on line 528
0.00% )
3. Avg P/BV x BV1.19บาท (
Warning: Division by zero in /home/admin/domains/meemarket.com/public_html/stock/stock_info.php on line 529
0.00% )
Avg (1), (2), (3)2.72บาท (
Warning: Division by zero in /home/admin/domains/meemarket.com/public_html/stock/stock_info.php on line 530
0.00% )
F Market Cap.22,906.59ล้านบาท
* ราคาและ volume เฉลี่ย หมายถึง ค่าเฉลี่ย TSTH ในรอบเวลา 1500 วัน ( จาก - ), Avg Forcast คำนวณจากค่าเฉลี่ย สามารถปรับความแม่นยำได้โดยการปรับค่า Avg PE และ Avg EPS
** ข้อมูลสถิติ ตัวเลขต่างๆ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งคำนวณตามความมุ่งหมายในการใช้งานของผู้พัฒนาเป็นหลัก ทางเว็บไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูล ท่านควรตรวจสอบกับเว็บไซต์ของทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุน

Pie Chart แสดงปริมาณการซื้อขายหุ้น TSTH ย้อนหลัง 1500 วัน (วันตามปฏิทิน) แยกตามราคา ตารางแสดงราคาและปริมาณการซื้อขายหุ้น TSTH รายวันย้อนหลัง
Date Price (Baht) +/- (%) Low / High Volume (Mil) +/- (%) V Avg (Mil) +/- Avg (%)
2023-12-27 0.85 -1.16 0.84 / 0.86 1.50 -67.32
2023-12-26 0.86 +1.18 0.85 / 0.86 4.59 -7.27
2023-12-25 0.85 -1.16 0.85 / 0.86 4.95 +833.96
2023-12-22 0.86 +1.18 0.84 / 0.86 0.53 -77.35
2023-12-21 0.85 +3.66 0.82 / 0.86 2.34 +550.00
2023-12-20 0.82 0.00 0.82 / 0.83 0.36 -86.42
2023-12-19 0.82 0.00 0.82 / 0.83 2.65 +1,294.74
2023-12-18 0.82 0.00 0.81 / 0.83 0.19 -53.66
2023-12-15 0.82 0.00 0.81 / 0.83 0.41 -56.38
2023-12-14 0.82 +1.23 0.81 / 0.83 0.94 -39.74
2023-12-13 0.81 -1.22 0.81 / 0.83 1.56 +47.17
2023-12-12 0.82 0.00 0.82 / 0.83 1.06 +1.92
2023-12-08 0.82 0.00 0.82 / 0.84 1.04 -59.69
2023-12-07 0.82 0.00 0.82 / 0.83 2.58 +13.66
2023-12-06 0.82 0.00 0.81 / 0.83 2.27 +80.16
2023-12-04 0.82 -1.20 0.82 / 0.85 1.26 +129.09
2023-12-01 0.83 0.82 / 0.84 0.55


*** Tips : การลงทุนควรดูธรรมาภิบาลของผู้บริหารของกิจการด้วย ***

หุ้นที่น่าสนใจ : WORK , CTW , ONEE , BTSGIF , TTCL , GSC , TKN , PRIME , TGH , STEC , TFG , MAKRO , FMT , ESSO , BBIK ,