บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) : TTA

งบการเงินงบย้อนหลังFact SheetYahoo Technical ChartsiamchartFundamentalAnnual & 56-1 Reportรายงาน IAAข่าวหุ้น MOS%ผู้ถือหุ้น
งบการเงิน 10 ปี Fact Sheet Yahoo Yahoo & Google TTA siamchart Jitta ,Trading View Annual & 56-1 Rep. รายงาน IAA gapfocus MOS ผู้ถือหุ้น
ราคา ณ วันที่ 2024-02-27 (ล่าสุด) 6.80บาท
ราคา (วันก่อนหน้า)6.65บาท
ราคา (เฉลี่ย)7.82บาท
ราคา ต่ำสุด/สูงสุด (ในรอบ 1500 วัน)1.88 / 18.90บาท
ราคา +/- (เทียบวันก่อนหน้า)+2.26%
ราคา +/- (เทียบค่าเฉลี่ย)-13.04%
Volume (ล่าสุด) 9.29ล้านหุ้น
Volume (วันก่อนหน้า)11.65ล้านหุ้น
Volume (เฉลี่ย)17.89ล้านหุ้น
Volume +/- (เทียบวันก่อนหน้า)-20.27%
Volume +/- (เทียบค่าเฉลี่ย)-48.10%
จำนวนหุ้น 1,822.46ล้านหุ้น
Book Value13.89บาท
ปันผล (เฉลี่ย)2.50%
P/E 14.48เท่า
P/BV0.49เท่า
P/E x P/BV7.10
ROE21.71%
กำไรคาดการณ์หรือล่าสุด856.00ล้านบาท
กำไรเฉลี่ย 825.55ล้านบาท
หนี้สิน14,546.81ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น21,265.66ล้านบาท
Market Cap12,392.73ล้านบาท
D/E Ratio 0.68เท่า
P/BV เฉลี่ย0.67เท่า
P/E เฉลี่ย15.00เท่า
EPS เฉลี่ย0.45บาท
Avg P/E x Avg EPS6.75บาท
1. Avg P/E x (Avg Profit/Share)6.79บาท ( -0.08% )
2. Avg P/E x (Profit/Share)7.05บาท ( +3.61% )
3. Avg P/BV x BV9.31บาท ( +36.91% )
Avg (1), (2), (3)7.72บาท ( +13.53% )
F Market Cap.14,069.39ล้านบาท
* ราคาและ volume เฉลี่ย หมายถึง ค่าเฉลี่ย TTA ในรอบเวลา 1500 วัน ( จาก 2020-01-21 - 2024-02-27), Avg Forcast คำนวณจากค่าเฉลี่ย สามารถปรับความแม่นยำได้โดยการปรับค่า Avg PE และ Avg EPS
** ข้อมูลสถิติ ตัวเลขต่างๆ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งคำนวณตามความมุ่งหมายในการใช้งานของผู้พัฒนาเป็นหลัก ทางเว็บไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูล ท่านควรตรวจสอบกับเว็บไซต์ของทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุน

Pie Chart แสดงปริมาณการซื้อขายหุ้น TTA ย้อนหลัง 1500 วัน (วันตามปฏิทิน) แยกตามราคา ตารางแสดงราคาและปริมาณการซื้อขายหุ้น TTA รายวันย้อนหลัง
Date Price (Baht) +/- (%) Low / High Volume (Mil) +/- (%) V Avg (Mil) +/- Avg (%)
2024-02-27 6.80 +2.26 6.65 / 6.85 9.29 -20.26 17.89 -48.07
2024-02-23 6.65 -2.92 6.60 / 6.90 11.65 +14.55 17.89 -34.88
2024-02-22 6.85 +3.01 6.60 / 6.90 10.17 +45.29 17.89 -43.15
2024-02-21 6.65 +2.31 6.45 / 6.75 7.00 -29.44 17.89 -60.87
2024-02-20 6.50 -2.99 6.50 / 6.65 9.92 +61.04 17.89 -44.55
2024-02-19 6.70 +1.52 6.65 / 6.80 6.16 +13.03 17.89 -65.57
2024-02-16 6.60 0.00 6.55 / 6.70 5.45 -69.81 17.89 -69.54
2024-02-15 6.60 -3.65 6.60 / 6.85 18.05 +44.05 17.89 +0.89
2024-02-14 6.85 0.00 6.60 / 6.95 12.53 +1.13 17.89 -29.96
2024-02-13 6.85 +2.24 6.75 / 6.90 12.39 +0.73 17.89 -30.74
2024-02-12 6.70 -1.47 6.65 / 6.90 12.30 -38.25 17.89 -31.25
2024-02-09 6.80 +5.43 6.45 / 6.90 19.92 +323.83 17.89 +11.35
2024-02-08 6.45 -1.53 6.40 / 6.60 4.70 -39.74 17.89 -73.73
2024-02-07 6.55 +0.77 6.50 / 6.75 7.80 -1.76 17.89 -56.40
2024-02-06 6.50 +1.56 6.40 / 6.55 7.94 +54.17 17.89 -55.62
2024-02-05 6.40 +1.59 6.25 / 6.45 5.15 -10.12 17.89 -71.21
2024-02-02 6.30 +0.80 6.20 / 6.40 5.73 +25.66 17.89 -67.97
2024-02-01 6.25 +0.81 6.10 / 6.25 4.56 -49.78 17.89 -74.51
2024-01-31 6.20 -3.13 6.15 / 6.35 9.08 0.00 17.89 -49.25
2024-01-30 6.40 -2.29 6.35 / 6.60 9.08 -31.00 17.89 -49.25
2024-01-29 6.55 +5.65 6.30 / 6.60 13.16 +643.50 17.89 -26.44
2024-01-26 6.20 -1.59 6.20 / 6.35 1.77 -42.72 17.89 -90.11
2024-01-25 6.30 -0.79 6.20 / 6.35 3.09 -60.13 17.89 -82.73
2024-01-24 6.35 +2.42 6.05 / 6.35 7.75 -5.14 17.89 -56.68
2024-01-23 6.20 -2.36 6.15 / 6.45 8.17 +6.10 17.89 -54.33
2024-01-22 6.35 +0.79 6.25 / 6.45 7.70 -29.16 17.89 -56.96
2024-01-19 6.30 +0.80 6.20 / 6.45 10.87 +28.03 17.89 -39.24
2024-01-18 6.25 +1.63 6.10 / 6.30 8.49 -6.91 17.89 -52.54
2024-01-17 6.15 -3.15 6.15 / 6.40 9.12 +56.43 17.89 -49.02
2024-01-16 6.35 +0.79 6.25 / 6.40 5.83 -63.10 17.89 -67.41
2024-01-15 6.30 -3.82 6.20 / 6.40 15.80 -7.76 17.89 -11.68
2024-01-12 6.55 +1.55 6.45 / 6.70 17.13 -8.74 17.89 -4.25
2024-01-11 6.45 -0.77 6.15 / 6.55 18.77 +51.01 17.89 +4.92
2024-01-10 6.50 0.00 6.40 / 6.60 12.43 -61.72 17.89 -30.52
2024-01-09 6.50 -2.99 6.45 / 6.95 32.47 +157.09 17.89 +81.50
2024-01-08 6.70 -2.19 6.65 / 6.90 12.63 -68.33 17.89 -29.40
2024-01-05 6.85 -0.72 6.80 / 7.15 39.88 +29.44 17.89 +122.92
2024-01-04 6.90 -0.72 6.70 / 6.95 30.81 -4.85 17.89 +72.22
2024-01-03 6.95 -2.11 6.80 / 7.10 32.38 -53.77 17.89 +80.99
2024-01-02 7.10 +10.94 6.55 / 7.20 70.04 +113.28 17.89 +291.50
2023-12-28 6.40 +5.79 6.10 / 6.40 32.84 +39.86 17.89 +83.57
2023-12-27 6.05 +3.42 5.90 / 6.15 23.48 +203.75 17.89 +31.25
2023-12-26 5.85 -0.85 5.85 / 5.95 7.73 -53.15 17.89 -56.79
2023-12-25 5.90 -2.48 5.90 / 6.20 16.50 -0.12 17.89 -7.77
2023-12-22 6.05 +1.68 5.85 / 6.10 16.52 +100.00 17.89 -7.66
2023-12-21 5.95 0.00 5.90 / 6.05 8.26 -5.82 17.89 -53.83
2023-12-20 5.95 +0.85 5.85 / 6.05 8.77 -46.10 17.89 -50.98
2023-12-19 5.90 -2.48 5.85 / 6.05 16.27 -23.29 17.89 -9.06
2023-12-18 6.05 +2.54 6.00 / 6.15 21.21 +64.80 17.89 +18.56
2023-12-15 5.90 +0.85 5.85 / 6.05 12.87 -25.09 17.89 -28.06
2023-12-14 5.85 +2.63 5.70 / 5.95 17.18 -13.62 17.89 -3.97
2023-12-13 5.70 -5.00 5.65 / 6.05 19.89 -22.70 17.89 +11.18
2023-12-12 6.00 -4.00 5.90 / 6.15 25.73 -42.66 17.89 +43.82
2023-12-08 6.25 +5.04 5.70 / 6.35 44.87 +46.44 17.89 +150.81
2023-12-07 5.95 -5.56 5.85 / 6.15 30.64 -39.51 17.89 +71.27
2023-12-06 6.30 +1.61 6.05 / 6.40 50.65 -46.53 17.89 +183.12
2023-12-04 6.20 +14.81 5.70 / 6.40 94.73 +593.48 17.89 +429.51
2023-12-01 5.40 5.30 / 5.45 13.66 17.89 -23.64


*** Tips : การลงทุนต้องรู้จักการบริหารความเสี่ยงด้วย ***

หุ้นที่น่าสนใจ : SHANG , SVT , LRH , NMG , TSC , CPL , 2S , MORE , SITHAI , SAPPE , TTW , SVOA , SPRC , SNNP , BBGI ,