บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำกัด (มหาชน) : TWP

งบการเงินงบย้อนหลังFact SheetYahoo Technical ChartsiamchartFundamentalAnnual & 56-1 Reportรายงาน IAAข่าวหุ้น MOS%ผู้ถือหุ้น
งบการเงิน 10 ปี Fact Sheet Yahoo Yahoo & Google TWP siamchart Jitta ,Trading View Annual & 56-1 Rep. รายงาน IAA gapfocus MOS ผู้ถือหุ้น
ราคา ณ วันที่ 2024-02-27 (ล่าสุด) 2.02บาท
ราคา (วันก่อนหน้า)2.02บาท
ราคา (เฉลี่ย)2.82บาท
ราคา ต่ำสุด/สูงสุด (ในรอบ 1500 วัน)1.67 / 5.15บาท
ราคา +/- (เทียบวันก่อนหน้า)0.00%
ราคา +/- (เทียบค่าเฉลี่ย)-28.37%
Volume (ล่าสุด) 0.02ล้านหุ้น
Volume (วันก่อนหน้า)0.01ล้านหุ้น
Volume (เฉลี่ย)1.03ล้านหุ้น
Volume +/- (เทียบวันก่อนหน้า)+298.04%
Volume +/- (เทียบค่าเฉลี่ย)-98.03%
จำนวนหุ้น 253.31ล้านหุ้น
Book Value5.70บาท
ปันผล (เฉลี่ย)-%
P/E 3.32เท่า
P/BV0.35เท่า
P/E x P/BV1.16
ROE9.88%
กำไรคาดการณ์หรือล่าสุด154.14ล้านบาท
กำไรเฉลี่ย 53.23ล้านบาท
หนี้สิน781.00ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น1,560.40ล้านบาท
Market Cap511.69ล้านบาท
D/E Ratio 0.50เท่า
P/BV เฉลี่ย0.53เท่า
P/E เฉลี่ย-เท่า
EPS เฉลี่ย0.21บาท
Avg P/E x Avg EPS-บาท
1. Avg P/E x (Avg Profit/Share)-บาท ( -100.00% )
2. Avg P/E x (Profit/Share)-บาท ( -100.00% )
3. Avg P/BV x BV3.02บาท ( +49.50% )
Avg (1), (2), (3)3.02บาท ( +49.50% )
F Market Cap.765.00ล้านบาท
* ราคาและ volume เฉลี่ย หมายถึง ค่าเฉลี่ย TWP ในรอบเวลา 1500 วัน ( จาก 2020-01-21 - 2024-02-27), Avg Forcast คำนวณจากค่าเฉลี่ย สามารถปรับความแม่นยำได้โดยการปรับค่า Avg PE และ Avg EPS
** ข้อมูลสถิติ ตัวเลขต่างๆ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งคำนวณตามความมุ่งหมายในการใช้งานของผู้พัฒนาเป็นหลัก ทางเว็บไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูล ท่านควรตรวจสอบกับเว็บไซต์ของทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุน

Pie Chart แสดงปริมาณการซื้อขายหุ้น TWP ย้อนหลัง 1500 วัน (วันตามปฏิทิน) แยกตามราคา ตารางแสดงราคาและปริมาณการซื้อขายหุ้น TWP รายวันย้อนหลัง
Date Price (Baht) +/- (%) Low / High Volume (Mil) +/- (%) V Avg (Mil) +/- Avg (%)
2024-02-27 2.02 0.00 1.96 / 2.04 0.02 +100.00 1.03 -98.06
2024-02-23 2.02 0.00 2.00 / 2.02 0.01 0.00 1.03 -99.03
2024-02-21 2.02 -0.98 2.00 / 2.04 0.01 -50.00 1.03 -99.03
2024-02-20 2.04 -0.97 1.96 / 2.06 0.02 1.03 -98.06
2024-02-19 2.06 0.00 1.94 / 2.06 0.00 -100.00 1.03 -100.00
2024-02-16 2.06 +0.98 1.95 / 2.06 0.01 0.00 1.03 -99.03
2024-02-15 2.04 +0.99 2.00 / 2.04 0.01 1.03 -99.03
2024-02-14 2.02 0.00 1.96 / 2.02 0.00 -100.00 1.03 -100.00
2024-02-13 2.02 +2.02 1.94 / 2.02 0.01 1.03 -99.03
2024-02-12 1.98 0.00 1.94 / 2.00 0.00 -100.00 1.03 -100.00
2024-02-09 1.98 0.00 1.90 / 1.98 0.04 1.03 -96.12
2024-02-08 1.98 0.00 1.97 / 1.98 0.00 -100.00 1.03 -100.00
2024-02-07 1.98 0.00 1.95 / 1.98 0.01 -66.67 1.03 -99.03
2024-02-06 1.98 0.00 1.93 / 2.02 0.03 +200.00 1.03 -97.09
2024-02-05 1.98 0.00 1.90 / 2.04 0.01 -83.33 1.03 -99.03
2024-02-02 1.98 -1.98 1.95 / 1.98 0.06 1.03 -94.17
2024-02-01 2.02 +1.00 1.97 / 2.02 0.00 -100.00 1.03 -100.00
2024-01-31 2.00 -0.99 2.00 / 2.02 0.01 0.00 1.03 -99.03
2024-01-30 2.02 0.00 2.00 / 2.02 0.01 0.00 1.03 -99.03
2024-01-29 2.02 +1.00 2.00 / 2.04 0.01 -88.89 1.03 -99.03
2024-01-26 2.00 +2.56 1.99 / 2.18 0.09 1.03 -91.26
2024-01-25 1.95 -2.01 1.95 / 1.95 0.00 -100.00 1.03 -100.00
2024-01-24 1.99 +2.05 1.95 / 1.99 0.01 -50.00 1.03 -99.03
2024-01-23 1.95 -0.51 1.92 / 1.95 0.02 0.00 1.03 -98.06
2024-01-22 1.96 0.00 1.96 / 1.98 0.02 -81.82 1.03 -98.06
2024-01-19 1.96 -5.77 1.96 / 2.10 0.11 1.03 -89.32
2024-01-18 2.08 +1.96 2.04 / 2.12 0.00 -100.00 1.03 -100.00
2024-01-17 2.04 -3.77 2.04 / 2.10 0.01 0.00 1.03 -99.03
2024-01-16 2.12 +3.92 2.04 / 2.12 0.01 -66.67 1.03 -99.03
2024-01-15 2.04 -4.67 2.02 / 2.12 0.03 +50.00 1.03 -97.09
2024-01-12 2.14 +2.88 2.02 / 2.14 0.02 0.00 1.03 -98.06
2024-01-11 2.08 -2.80 2.08 / 2.12 0.02 +100.00 1.03 -98.06
2024-01-10 2.14 +0.94 2.10 / 2.14 0.01 1.03 -99.03
2024-01-09 2.12 +0.95 2.06 / 2.14 0.00 -100.00 1.03 -100.00
2024-01-08 2.10 +0.96 2.08 / 2.16 0.01 0.00 1.03 -99.03
2024-01-05 2.08 -0.95 2.00 / 2.12 0.01 0.00 1.03 -99.03
2024-01-04 2.10 0.00 2.08 / 2.10 0.01 0.00 1.03 -99.03
2024-01-03 2.10 +0.96 2.04 / 2.10 0.01 0.00 1.03 -99.03
2024-01-02 2.08 +2.97 2.02 / 2.08 0.01 -66.67 1.03 -99.03
2023-12-28 2.02 -1.94 2.00 / 2.08 0.03 +200.00 1.03 -97.09
2023-12-27 2.06 0.00 2.00 / 2.08 0.01 0.00 1.03 -99.03
2023-12-26 2.06 -1.90 2.02 / 2.08 0.01 -50.00 1.03 -99.03
2023-12-25 2.10 +0.96 2.00 / 2.10 0.02 +100.00 1.03 -98.06
2023-12-22 2.08 -3.70 2.02 / 2.20 0.01 -50.00 1.03 -99.03
2023-12-21 2.16 +5.88 2.00 / 2.20 0.02 +100.00 1.03 -98.06
2023-12-20 2.04 0.00 2.00 / 2.06 0.01 0.00 1.03 -99.03
2023-12-19 2.04 0.00 2.04 / 2.06 0.01 -50.00 1.03 -99.03
2023-12-18 2.04 0.00 1.99 / 2.06 0.02 1.03 -98.06
2023-12-15 2.04 +2.51 2.00 / 2.04 0.00 -100.00 1.03 -100.00
2023-12-14 1.99 0.00 1.97 / 2.04 0.02 -50.00 1.03 -98.06
2023-12-13 1.99 -0.50 1.99 / 2.06 0.04 1.03 -96.12
2023-12-12 2.00 -2.91 2.00 / 2.04 0.00 -100.00 1.03 -100.00
2023-12-08 2.06 +0.98 2.02 / 2.06 0.01 -75.00 1.03 -99.03
2023-12-07 2.04 +2.00 1.95 / 2.04 0.04 +33.33 1.03 -96.12
2023-12-06 2.00 0.00 1.98 / 2.02 0.03 +50.00 1.03 -97.09
2023-12-04 2.00 0.00 1.98 / 2.00 0.02 0.00 1.03 -98.06
2023-12-01 2.00 2.00 / 2.04 0.02 1.03 -98.06


*** Tips : ไม่มีใครสามารถคาดการอนาคตได้ถูกทุกครั้ง แต่สามารถบริหารความเสี่ยงได้ ***

หุ้นที่น่าสนใจ : TLI , CHG , TC , RPC , WORK , SITHAI , SKR , PRIME , THANI , ACE , BBIK , SMT , APURE , TKN , SC ,