บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) : WORK

งบการเงินงบย้อนหลังFact SheetYahoo Technical ChartsiamchartFundamentalAnnual & 56-1 Reportรายงาน IAAข่าวหุ้น MOS%ผู้ถือหุ้น
งบการเงิน 10 ปี Fact Sheet Yahoo Yahoo & Google WORK siamchart Jitta ,Trading View Annual & 56-1 Rep. รายงาน IAA gapfocus MOS ผู้ถือหุ้น
ราคา ณ วันที่ 2024-02-27 (ล่าสุด) 9.90บาท
ราคา (วันก่อนหน้า)9.80บาท
ราคา (เฉลี่ย)16.88บาท
ราคา ต่ำสุด/สูงสุด (ในรอบ 1500 วัน)5.30 / 32.25บาท
ราคา +/- (เทียบวันก่อนหน้า)+1.02%
ราคา +/- (เทียบค่าเฉลี่ย)-41.35%
Volume (ล่าสุด) 0.12ล้านหุ้น
Volume (วันก่อนหน้า)0.13ล้านหุ้น
Volume (เฉลี่ย)2.73ล้านหุ้น
Volume +/- (เทียบวันก่อนหน้า)-5.22%
Volume +/- (เทียบค่าเฉลี่ย)-95.63%
จำนวนหุ้น 441.56ล้านหุ้น
Book Value10.20บาท
ปันผล (เฉลี่ย)2.43%
P/E 13.48เท่า
P/BV0.97เท่า
P/E x P/BV13.08
ROE7.02%
กำไรคาดการณ์หรือล่าสุด324.21ล้านบาท
กำไรเฉลี่ย 214.27ล้านบาท
หนี้สิน625.61ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น4,621.35ล้านบาท
Market Cap4,371.44ล้านบาท
D/E Ratio 0.14เท่า
P/BV เฉลี่ย4.27เท่า
P/E เฉลี่ย55.97เท่า
EPS เฉลี่ย0.49บาท
Avg P/E x Avg EPS27.43บาท
1. Avg P/E x (Avg Profit/Share)27.16บาท ( +174.34% )
2. Avg P/E x (Profit/Share)41.10บาท ( +315.10% )
3. Avg P/BV x BV43.55บาท ( +339.90% )
Avg (1), (2), (3)37.27บาท ( +276.46% )
F Market Cap.16,456.94ล้านบาท
* ราคาและ volume เฉลี่ย หมายถึง ค่าเฉลี่ย WORK ในรอบเวลา 1500 วัน ( จาก 2020-01-21 - 2024-02-27), Avg Forcast คำนวณจากค่าเฉลี่ย สามารถปรับความแม่นยำได้โดยการปรับค่า Avg PE และ Avg EPS
** ข้อมูลสถิติ ตัวเลขต่างๆ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งคำนวณตามความมุ่งหมายในการใช้งานของผู้พัฒนาเป็นหลัก ทางเว็บไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูล ท่านควรตรวจสอบกับเว็บไซต์ของทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุน

Pie Chart แสดงปริมาณการซื้อขายหุ้น WORK ย้อนหลัง 1500 วัน (วันตามปฏิทิน) แยกตามราคา ตารางแสดงราคาและปริมาณการซื้อขายหุ้น WORK รายวันย้อนหลัง
Date Price (Baht) +/- (%) Low / High Volume (Mil) +/- (%) V Avg (Mil) +/- Avg (%)
2024-02-27 9.90 +1.02 9.70 / 9.90 0.12 -7.69 2.73 -95.60
2024-02-23 9.80 -1.01 9.80 / 10.00 0.13 -43.48 2.73 -95.24
2024-02-22 9.90 0.00 9.75 / 10.00 0.23 +4.55 2.73 -91.58
2024-02-21 9.90 0.00 9.80 / 10.00 0.22 -61.40 2.73 -91.94
2024-02-20 9.90 -3.88 9.90 / 10.20 0.57 +850.00 2.73 -79.12
2024-02-19 10.30 +1.98 10.10 / 10.30 0.06 -40.00 2.73 -97.80
2024-02-16 10.10 -1.94 10.10 / 10.30 0.10 -28.57 2.73 -96.34
2024-02-15 10.30 0.00 10.10 / 10.40 0.14 +100.00 2.73 -94.87
2024-02-14 10.30 -1.90 10.10 / 10.40 0.07 -30.00 2.73 -97.44
2024-02-13 10.50 +0.96 10.30 / 10.50 0.10 +233.33 2.73 -96.34
2024-02-12 10.40 -0.95 10.40 / 10.50 0.03 -76.92 2.73 -98.90
2024-02-09 10.50 0.00 10.40 / 10.60 0.13 +18.18 2.73 -95.24
2024-02-08 10.50 +0.96 10.40 / 10.70 0.11 -15.38 2.73 -95.97
2024-02-07 10.40 -0.95 10.30 / 10.50 0.13 +550.00 2.73 -95.24
2024-02-06 10.50 +0.96 10.30 / 10.50 0.02 0.00 2.73 -99.27
2024-02-05 10.40 0.00 10.30 / 10.50 0.02 0.00 2.73 -99.27
2024-02-02 10.40 +0.97 10.30 / 10.50 0.02 0.00 2.73 -99.27
2024-02-01 10.30 0.00 10.20 / 10.40 0.02 -33.33 2.73 -99.27
2024-01-31 10.30 -1.90 10.20 / 10.50 0.03 -25.00 2.73 -98.90
2024-01-30 10.50 +1.94 10.30 / 10.50 0.04 -42.86 2.73 -98.53
2024-01-29 10.30 -0.96 10.30 / 10.50 0.07 +75.00 2.73 -97.44
2024-01-26 10.40 0.00 10.30 / 10.50 0.04 -69.23 2.73 -98.53
2024-01-25 10.40 -0.95 10.20 / 10.70 0.13 -59.38 2.73 -95.24
2024-01-24 10.50 -0.94 10.20 / 10.60 0.32 +146.15 2.73 -88.28
2024-01-23 10.60 -1.85 10.50 / 11.00 0.13 +85.71 2.73 -95.24
2024-01-22 10.80 0.00 10.60 / 11.00 0.07 +133.33 2.73 -97.44
2024-01-19 10.80 0.00 10.70 / 10.90 0.03 -72.73 2.73 -98.90
2024-01-18 10.80 +0.93 10.50 / 10.80 0.11 -38.89 2.73 -95.97
2024-01-17 10.70 -1.83 10.70 / 11.00 0.18 +63.64 2.73 -93.41
2024-01-16 10.90 -1.80 10.80 / 11.00 0.11 -95.38 2.73 -95.97
2024-01-15 11.10 -0.89 10.90 / 11.20 2.38 +2,063.64 2.73 -12.82
2024-01-12 11.20 +2.75 10.90 / 11.20 0.11 +175.00 2.73 -95.97
2024-01-11 10.90 -0.91 10.90 / 11.10 0.04 -42.86 2.73 -98.53
2024-01-10 11.00 0.00 10.90 / 11.20 0.07 -30.00 2.73 -97.44
2024-01-09 11.00 -0.90 10.90 / 11.20 0.10 +25.00 2.73 -96.34
2024-01-08 11.10 -0.89 11.00 / 11.20 0.08 -27.27 2.73 -97.07
2024-01-05 11.20 -0.88 11.10 / 11.40 0.11 -21.43 2.73 -95.97
2024-01-04 11.30 +0.89 11.10 / 11.40 0.14 +16.67 2.73 -94.87
2024-01-03 11.20 -0.88 11.20 / 11.40 0.12 -80.65 2.73 -95.60
2024-01-02 11.30 +2.73 10.90 / 11.50 0.62 +675.00 2.73 -77.29
2023-12-28 11.00 +0.92 10.90 / 11.00 0.08 -57.89 2.73 -97.07
2023-12-27 10.90 +0.93 10.80 / 11.10 0.19 +280.00 2.73 -93.04
2023-12-26 10.80 -1.82 10.80 / 11.00 0.05 -68.75 2.73 -98.17
2023-12-25 11.00 0.00 10.70 / 11.10 0.16 +33.33 2.73 -94.14
2023-12-22 11.00 +0.92 10.90 / 11.10 0.12 +300.00 2.73 -95.60
2023-12-21 10.90 0.00 10.90 / 11.00 0.03 -57.14 2.73 -98.90
2023-12-20 10.90 -0.91 10.80 / 11.00 0.07 -65.00 2.73 -97.44
2023-12-19 11.00 +2.80 10.60 / 11.10 0.20 +900.00 2.73 -92.67
2023-12-18 10.70 0.00 10.60 / 10.80 0.02 -71.43 2.73 -99.27
2023-12-15 10.70 +0.94 10.70 / 10.90 0.07 0.00 2.73 -97.44
2023-12-14 10.60 0.00 10.60 / 10.70 0.07 -86.27 2.73 -97.44
2023-12-13 10.60 -3.64 10.50 / 11.00 0.51 +363.64 2.73 -81.32
2023-12-12 11.00 -1.79 10.90 / 11.20 0.11 -21.43 2.73 -95.97
2023-12-08 11.20 +1.82 11.00 / 11.30 0.14 -30.00 2.73 -94.87
2023-12-07 11.00 -1.79 10.80 / 11.20 0.20 -16.67 2.73 -92.67
2023-12-06 11.20 -1.75 11.10 / 11.60 0.24 -64.18 2.73 -91.21
2023-12-04 11.40 +3.64 11.00 / 11.70 0.67 +2,133.33 2.73 -75.46
2023-12-01 11.00 10.90 / 11.10 0.03 2.73 -98.90


*** Tips : จงเปิดใจ เปิดกว้าง ยอมรับ ปรับปรุงแก้ไข ***

หุ้นที่น่าสนใจ : U , DOHOME , 7UP , CENTEL , IRPC , TKT , SUN , EA , TOG , PM , THE , BKI , NWR , EE , SICT ,